Paw Patrole kullet til Multe og Look ble født 06.09.17
Tre gutter og tre jenter – to gutter ledig